Ландшафти
Ландшафти

Ландшафти

За фізико-географічним районуванням України більша частина території природного заповідника «Древлянський» входить до складу Жеревського фізико-географічного району Житомирського Полісся, Східно-Житомирської (моренної) під області Житомирського Полісся. Кристалічні породи знаходяться на незначній глибині, у долинах річок виходять на поверхню. Переважають ландшафти похило-хвилястих моренних рівнин, особливо між р. Уж та р. Тетерів. У комплексі з місцевостями моренної рівнини зустрічаються моренно-зандрові рівнини. Ці території відрізняються тим, що морена залягає на більш низькому гіпсометричному рівні. Специфіка східної частини заповідника також полягає в тому, що на цій території досить добре виражений піщано-горбистий тип місцевості, особливо на правому березі р. Уж, де ширина другої піщаної (борової) тераси коливається в межах 2-10м. На цій території поширені піщані еолові форми рельєфу, звичайно дюни, зарослі сосновим лісом. У долині річок – Ужа, Осліву, Жерева, Лозниці та інших добре виражений заплавний лучно-болотний тип місцевості, який у чергуванні з моренно-зандровими місцевостями зумовлює своєрідність території заповідника.