Природний заповідник «ДРЕВЛЯНСЬКИЙ»
Положення про заповідник

Положення про заповідник

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Природний заповідник «Древлянський» (далі – Заповідник) створений відповідно до Указу Президента України від 11 грудня 2009 року № 1038 «Про створення природного заповідника «Древлянський», є територією природно- заповідного фонду загальнодержавного значення.
Заповідник розташований на території Народицького району Житомирської області у межах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
1.2. Заповідник є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Заповідник є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Заповідник має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку, та бланки.
1.4. Заповідник віднесено до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля).
1.5. Заповідник у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про Червону книгу України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», Земельним, Лісовим та Водним кодексами України, міжнародними договорами, іншими нормативно-правовими актами, Проектом організації території та охорони природних комплексів природного заповідника «Древлянський» (далі – Проект організації території), .а також цим Положенням. Далі …(Завантажити файл з повним тектом)