Флора судинних рослин ПЗ   »Древлянський»
Флора судинних рослин ПЗ »Древлянський»

Флора судинних рослин ПЗ »Древлянський»

За нашими попередніми даними флора заповідника нараховує 668 видів. Ці дані потребують актуалізації, суттєвого уточнення та доповнення, оскільки були отримані нами переважно до 1995 року, а пізніше доповнювалися нами виключно під час нетривалих виїздів на територію заповідника. За нашою прогнозною оцінкою, сучасна флора ПЗ «Древлянський складає близько 850 видів. Таким чином, список видів судинних рослин нині є неповним, а флора потребує систематичного вивчення та доповнення.

Нами проведено польові дослідження на території заповідника по І етапу Угоди у такі терміни: 4-6.06.2016 р., 14-16.06.2016 р., 7-9.07.2016 р.

Науково-дослідними роботами були охоплені переважно Розсохівська науково-дослідна дільниця заповідника, а також заплава р. Уж на південь від смт. Народичі та прилеглі до неї ліси.

Всього було знайдено 52 нових види для території заповідника, в т.ч. один вид, занесений до «Червоної книги України» (2009) – ЛуіЬагЬа§ІоЬі/ега.

Своїм приємним обов’язком вважаємо за необхідне висловити щиру подяку адміністрації заповідника в особі директора – М.І. Шелюка, а також співробітникам заповідника за допомогу у проведенні польових досліджень: с.н.с. наукового відділу П.П. Шимончуку, к.б.н. М.П. Жижину, н.с. наукового відділу С.В. Шевченко, начальнику Розсохівського природоохоронного науково-дослідного відділення М.Ф. Коминару, інспектору з охорони природи І категорії О.В. Зайченку, техніку-лаборанту II категорії Л.І. Закусило, фахівцю з екологічної освіти І.П. Синиці .к.б.н., с.н.с. О.О.ОРЛОВ