Природа заповідника
Природа заповідника

 Склад флори

За сучасним геоботанічним районуванням (Національний атлас, 2008), територія ПЗ «Древлянський» належить до Європейської широколистянолісової зони, Східноєвропейської (Сарматської) провінції, Центральнополіського округу грабово-дубових, дубових, дубово-соснових лісів, заплавних …

Клімат

Клімат природного заповідника «Древлянський» помірно-континентальний, формується при взаємодії вологих атлантичних повітряних мас західного переносу та сухих холодних взимку та жарких влітку континентальних повітряних мас Азії. …

Ландшафти

За фізико-географічним районуванням України більша частина території природного заповідника «Древлянський» входить до складу Жеревського фізико-географічного району Житомирського Полісся, Східно-Житомирської (моренної) під області Житомирського Полісся. Кристалічні …

Ґрунти

Ґрунти заповідника є різноманітними, а на стику різних типів місцевостей – строкато-мозаїчними. За агроґрунтовим районуванням, територія природного заповідника «Древлянський» входить до складу Малинського агроґрунтового району. …

Геологія

Територія Заповідника розташована у межах північного схилу Українського кристалічного щита. Північно-східний кордон щита, згідно сучасних геологічних карт (Національний атлас України, 2007), проходить майже через центральну …