Працюємо для майбутніх поколінь
Працюємо для майбутніх поколінь

Працюємо для майбутніх поколінь

Можна проходити лісами, луками, полями, не помічаючи нічого навкруги, а можна увібрати в себе їхню красу, неповторність, унікальність всіма відчуттями й тоді людина відчує справжню красу і магію природи.
Мохи – одна з візитівок Українського Полісся, а також і ПЗ «Древлянський». Мохоподібні є постійним компонентом рослинного покриву і які відіграють важливу роль у складі лучної, болотної, лісової рослинності, заселяючи при цьому крім ґрунту низку інших субстратів. Великий внесок в дослідження бріофлори на території заповідника внесли такі вчені як Вірченко В. М. (к.б.н., с.н.с. завідувач відділу фікології, ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України) та Орлов О.О. к.б.н., с.н.с., член Національної комісії з питань «Червоної книги України», ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»). На момент створення заповідника у науковій літературі відомості про мохи де знаходиться ПЗ «Древлянський» були дуже обмежені. Так, у монографічному зведенні про бріофлору Житомирщини [Вірченко, Орлов, 2009] наведено всього сім видів, серед яких оригінальний мох Баксбумія безлиста (Buxbaumia aphylla). Дев’ять звичайних лісових і болотних видів згадуються О.О. Орловим при характеристиці рослинного світу цього заповідника [Фіторізноманіття…, 2012]. Стало доброю традицією щорічно, проводити наукові експедиції по вивченню бріофлори, також і цієї весни була проведена наукова-дослідна експедиція по природоохоронних науково-дослідних відділеннях, в складі Орлов О.О. к.б.н. старший науковий співробітник, керівник експедиції, та працівники природного заповідника «Древлянський» з наукового відділу науковий співробітник С.В. Шевченко, ст. науковий співробітник В.В.Мартиненко, щоб поглибити бріофлористичні дослідження заповідника, виявити нові види. Зібрано понад сто екземплярів (зразків), в межах затверджених лімітів, які будуть передані на анатомо-гістологічні дослідження в Інститут ботаніки Холодного НАН академії наук України. Після попередніх досліджень і лабораторних обстежень на території ПЗ «Древлянський» відомо 125 видів бріофітів, 11видів печіночників,114 вид мохів.