Ґрунти
Ґрунти

Ґрунти

Ґрунти заповідника є різноманітними, а на стику різних типів місцевостей – строкато-мозаїчними. За агроґрунтовим районуванням, територія природного заповідника «Древлянський» входить до складу Малинського агроґрунтового району. На більшій частині цієї території поширені моренні відклади, які виступають ґрунтотвірними породами, тому в цілому ґрунти заповідника відзначаються дещо більшою родючістю у порівнянні з типовими центральнополіськими. Ґрунти переважаючого за площею типу місцевостей – похило-хвилястих рівнин – дерново-середньопідзолисті супіщані. На моренно-зандрових рівнинах переважають глинисто-піщані дерново-слабо- та середньо підзолисті грунти, що утворилися на двохчленних наносах. На еолових відкладах на піщаних дюнах, під сухими сосновими лісами лишайниковими почасти сформувалися ділянки бідних відмін дерново-слабопідзолистих піщаних грунтів або слабо розвинені, недиференційовані на горизонти борові піщані ґрунти. На окремих залишках лесових островів з лесовидними суглинками від сосново-дубово-грабовими лісами сформувалися світло-сірі, рідше – сірі лісові суглинисті ґрунти, найбільш багаті на території заповідника. У заплавах річок сформувалися торфово-глейові ґрунти, лучно-болотні ґрунти, торфувато-мулисті оглеєні ґрунти, торфувато-мулисті оглеєні ґрунти, зрідка, на дренованих ділянках річкових заплав – лучно-чорноземні ґрунти.