«Імплементація Оселищної  Директиви в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і   біосфера»
«Імплементація Оселищної Директиви в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»

«Імплементація Оселищної Директиви в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»

14-16 ЧЕРВНЯ відбувся міжнародний семінар «Імплементація Оселищної Директиви в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», на базі Деснянського біосферного резервату. На семінарі були присутні провідні міжнародні фахівці, представники Міністерства екології та природних ресурсів України, представники Академії наук України, а також представники наукових підрозділів природних – заповідників України. Делегацію від ПЗ «Древлянський» очолювала науковий співробітник С. В. Шевченко. Мета навчального семінару – підготовка методологічної бази, яка допоможе здійснити інвентаризацію оселищ згідно Європейських стандартів, яка ініційована та координується Бернською конвенцією, що також діє за межами Європейського союзу, розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних оселищ. Конвенція про охорону дикої флори та фауни й природних середовищ – прийнята 19 вересня 1979 року. Особливу увагу Конвенція приділяє зникаючим та вразливим видам, охорона яких потребує об’єднання зусиль кількох країн. Охорона поширюється також на підвиди, різновиди та окремі форми видів живої природи.111