Науково-дослідну роботу  заповідника – на   сучасний рівень!
Науково-дослідну роботу заповідника – на сучасний рівень!

Науково-дослідну роботу заповідника – на сучасний рівень!

Науково-дослідну роботу заповідника – на сучасний рівень!


Науково-дослідна діяльність в заповіднику здійснюється на основі Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Положення про наукову діяльність в заповідниках і національних природних парках України», затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 09.08.2000 № 103.
Основними напрямами наукової діяльності заповідника є:
-постійний моніторинг абіотичного середовища, рослинного і тваринного світу;
– розробка заходів для збереження типових та унікальних лісових і водно-болотних природних комплексів Українського Полісся, що мають важливе наукове природоохоронне та естетичне значення.
Науковим відділом заповідника проводиться робота по:
– організації дослідження щодо інвентаризації флори і фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об’єктів на території заповідника;

– вивчення екосистемних зв’язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів, діяльності окремих видів і груп організмів, впливу на них різних екологічних факторів.
Головною науково-дослідною темою заповідника є ведення «Літопису природи», який є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень про календар природи, фізико-географічні умови, рослинний і тваринний світ, режими їх охорони, антропогенний вплив на природно-заповідну територію.

З метою підвищення рівня наукової роботи на території природного заповідника «Древлянський» науковий відділ налагоджує контакти з науково-дослідними установами та навчальними закладами.
Так укладено угоду про наукове кураторство з Житомирським національним агроекологічним університетом щодо надання науково-методичної допомоги при здійсненні наукової, еколого-освітньої, природоохоронної та іншої діяльності, а також кваліфікованих консультацій щодо перспектив розвитку наукових та науково-технічних робіт, а також сприяння опрацюванню фактичного матеріалу досліджень за програмою «Літопис природи» і створенню бази даних.
Укладені договори з Національним університетом біоресурсів та природокористування України, Інститутом агроекології і природокористування НААН України та нещодавно було укладено угоду з Житомирським державним технологічним університетом. Ці угоди передбачають собою проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у навчальну практику та практику заповідної справи, підвищення рівня екологічного виховання, освіти та культури. Досягнуто домовленості щодо участі студентів у проведенні польових досліджень під час практичних занять.
Наукова діяльність заповідника розпочалася з обстеження території заповідника, а також із визначення місць закладки постійних стаціонарів з метою вивчення природних комплексів заповідника, щоб у майбутньому прослідкувати, які в них будуть проходити зміни.