ПЛАН науково-дослідної діяльності природного заповідника «Древлянський» на виконання програми «Літопис природи» на 2015рік
ПЛАН науково-дослідної діяльності природного заповідника «Древлянський» на виконання програми «Літопис природи» на 2015рік

ПЛАН науково-дослідної діяльності природного заповідника «Древлянський» на виконання програми «Літопис природи» на 2015рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Т. в. о. директора ПЗ «Древлянський»

Фещенко В. П.

«____»____________ 2014 р.

 

 

ПЛАН

науково-дослідної діяльності природного заповідника «Древлянський» на виконання програми «Літопис природи» на 2015рік

№ та назва розділу Програми Літопису природи Назва заходу Виконавець Термін виконання
1. Загальні відомості про природний заповідник Уточнення даних про розподіл природно-заповідної території за основними групами угідь. Фещенко В. П. – головний приро-доохоронець січень березень
2. Наукові полігони Проектування та закладка постійних пробних площ та профілів в Мотійківському ПОНДВ. Продовження закладки ппп в Розсохівському і Народицькому ПОНДВ. Можар А. О. – заст. директора з наукової роботи

Ладошко В. П.

Коминар М. Ф.

Мойсеєнко І. П.

начальники ПОНДВ

березень травень
3. Абіотичне середовище, клімат Облаштування метеопосту на території Розсохівського ПОНДВ. Отримання метеоданих та їх опрацювання. Коминар М. Ф. – нач. ПОНДВ наукові співробітники березень

 

 

протягом року

4. Рослинний світ

Продовження проведення інвентаризації вищих судинних рослин. наукові співробітники червень серпень
5. Тваринний світ

Продовження проведення інвентаризації тварин. наукові співробітники червень серпень
6. Збереження видів рослин і тварин, занесених в чинні для України міжнародні переліки Виявлення та паспортизація гнізд рідкісних видів птахів, місцезростань червонокнижних видів рослин на території заповідника. наукові співробітники

інспектори ПОНДВ

березень жовтень
7. Календар природи Реєстрація фенологічних явищ у природі. Наукові співробітники Інспектори відділень протягом року
8. Антропогенний вплив Викошування трави Сінокосіння для потреб працівників (відповідно до наданих лімітів) Протипожежні заходи( згідно плану) Фещенко В. П. – головний приро-доохоронець Одинокий І. С. – нач. відділу СДО

начальникиПОНДВ

червень

 

 

 

травень жовтень

9. Аналіз результатів та перспективи наукових досліджень

Інших науково-дослідних закладів

Підсумки наукової та науково-освітньої діяльності. Збір первинної інформації для поповнення наукових фондів. Можар А. О. – заст. директора з наук. роботи наукові співробітн. протягом року
10. Участь заповідника у виконанні чинних для України міжнародних конвенцій Конвенція про водно-болотні угіддя (Рамсар, 1971). Проведення обліку водно-болотних угідь та птахів у їх межах Наукові співробітники, інспектори ПОНДВ Протягом року

 

 

Заступник директора з наукової роботи А. О. Можар